Unfold your Potential: dwukrotnie większa produktywność w druku akcydensowym

•    Światowa premiera: Heidelberg po raz pierwszy prezentuje zautomatyzowany przepływ pracy od PDF do ułożonych w stos złamanych arkuszy
•    Nawigacja dla operatora i inteligentne systemy wspomagające we wszystkich modelach maszyn Speedmaster
•    Elastyczny wybór pomiędzy drukiem cyfrowym i offsetowym
•    Versafire jeszcze wydajniejszy dzięki nowemu trybowi produkcji Digital Cluster

19 października 2020
Jakich rozwiązań potrzebują drukarnie akcydensowe, aby być konkurencyjnymi i rentownymi na rynku? Które procesy i interfejsy oferują potencjał do wykorzystania i jak jeszcze lepiej wspierać pracowników drukarni? To pytania jakie zadawali sobie eksperci z firmy Heidelberg opracowując ostatnie innowacyjne rozwiązania. Odpowiedzi na te pytania mają podnieść produktywność w sektorze na nowy poziom: dla wysoce uprzemysłowionych drukarń akcydensowych ze znormalizowanymi procesami produkcyjnymi Heidelberg prezentuje autonomiczną produkcję, od wprowadzania danych aż po złożenie podpisu - Push to Stop - po raz pierwszy - od początku do końca.

Proces produkcyjny oparty o Prinect Production Manager’a pozwala zorganizować ucyfrowione procesy w inteligentnej drukarni dzięki szerokiemu, skalowalnemu zakresowi funkcji. Zapewnia usprawnione, ekonomiczne przepływy pracy i potencjał wzrostu, nawet w mniejszych i średnich firmach. Dzięki Prinect Digital Front End (DFE) integruje nie tylko offsetowe maszyny drukarskie, ale także maszyny cyfrowe.

Tryb produkcyjny Digital Cluster to nowa funkcja w Prinect DFE.
Umożliwia kilku maszynom cyfrowym Versafire nowej generacji współdzielenie kolejki zadań, dzięki czemu rozdzielanie zadań może być optymalizowane.

Wszystko dzieje się autonomicznie – całkowicie autonomiczna produkcja łącznie
z introligatornią staje się rzeczywistością
Podczas Innovation Week swoją premierę miała całkowicie autonomiczna produkcja. Cyfrowy system planowania Prinect Scheduler pozwala rozplanować przychodzące zadania w optymalnej kolejności
w oparciu o takie kryteria, jak papier, kolorystyka i sposób złamywania. Naświetlanie płyt odbywa się
 w pełni automatycznie w odpowiedniej kolejności dzięki systemowi  produkcyjnemu CtP  Suprasetter. „System Prinect zawsze wie, gdzie są przechowywane płyty. Kolejność prac w systemie przechowywania płyt jest zoptymalizowana tak, aby zmiany ze zlecenia na zlecenie były jak najmniejsze - nazywamy to przyrostowym narządzaniem. Na podstawie parametrów podłoża i danych zlecenia można obliczyć przewidywane rozciągnięcie papieru i skompensować je już podczas naświetlania płyt. Oszczędza to czas i ogranicza marnotrawstwo papieru”, wyjaśnia Rainer Wolf, odpowiedzialny za rozwiązania dla  druku akcydensowego w Heidelbergu.

Prace są automatycznie ładowane bezpośrednio do pamięci maszyny drukarskiej przez program Prinect Scheduler. Obejmuje to informacje o miejscu przechowywania płyt. Dzięki systemowi Plate to Unit, nowej, w pełni zautomatyzowanej logistyce płyt drukarskich na maszynie drukarskiej, płyty drukowe są dostarczane i zdejmowane podczas całkowicie zautomatyzowanego procesu. „Przy produkcji przemysłowej w krótkich seriach możemy wykonać od dziesięciu do dwudziestu zmian pracy na godzinę. Nowy system zmniejsza obciążenie operatora i zapewnia niezawodny i stabilny proces. Każda płyta ma swój własny identyfikator. W ten sposób zapewniamy, że właściwa płyta zostanie dostarczona we właściwym czasie do właściwego zespołu drukującego. Ryzyko zagnieceń lub zarysowań płyty jest w pełni wyeliminowane. Proces jest bardziej stabilny, przestoje są zminimalizowane, a jakość lepsza ”- cieszy się Rainer Wolf.

Maszyna drukująca Speedmaster XL 106- P+L generacji 2020 ma wszystko, co potrzebne jest do wykorzystania wydajności maszyny na codzień. Nawigacja operatora osiąga nowy poziom dzięki dalszym inteligentnym systemom wspomagania i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Nowy Heidelberg UX zapewnia użytkownikowi nowe wrażenia, a nowoczesna stacja robocza daje ergonomiczne wsparcie
i zapewnia najwyższą wydajność. Opatentowane oprogramowanie Intellistart 3 organizuje
i optymalizuje procesy narządzania. Nowe oprogramowanie Intellirun rozszerza funkcjonalność nawigacji poza proces przygotowania. Zapewnia operatorowi ciągłe informacje, aby uniknąć przerw na dodatkowe działania. Np. Wallscreen XL przełącza się na menu przygotowania pracy w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem nowego zlecenia. Operator może w odpowiednim czasie przejrzeć dane, zapoznać się z nadchodzącą sekwencją zmian i dostarczyć materiały, które nie są jeszcze dostępne.
Takie funkcje nawigacyjne stają się coraz ważniejsze. Na ekranie Wallscreen XL oś czasu Intelliguide zapewnia przejrzystość wszystkich procesów. Operator może dokładnie zobaczyć, gdzie potrzebne są ręczne interwencje. Jednak nawigacja operatora nie ogranicza się do stanowiska sterowania maszyny: jest teraz dostępna również w zespołach drukujących dzięki nowej Intelliline. Paski LED pokazują, czy maszyna jest w trybie produkcji czy narządzania, a jeśli tak, to gdzie operator musi podjąć działania. Dzięki aplikacji Press Center Mobile informacje o stanie maszyny są również dostępne zdalnie. Operator ma zawsze dane o zleceniu i stanie maszyny w czasie rzeczywistym i może je wykorzystać np. podczas dostarczania materiałów do kolejnego zlecenia.

Aby móc przejść do procesów introligatorskich ze stosem bezodpadowym, brama do sortowania niepoprawnych arkuszy została po raz pierwszy zintegrowana z maszyną drukującą z odwracaniem. Maszyna wykrywa złe arkusze i automatycznie je odrzuca. Odrzucone arkusze są natychmiast rozdrabniane i usuwane za pomocą urządzenia próżniowego.

Coraz krótsze terminy dostaw wymagają jak najszybszej obróbki introligatorskiej arkuszy. Nowa generacja systemów suszenia DryStar LED Pro jest nie tylko o 20% lżejsza, ale także mocniejsza
i zapewnia suche arkusze na stosie na wykładaniu, które można od razu przekazać do działu introligatorni.

Arkusze są następnie przesyłane bezobsługowym systemem transportowym do falcerki Stahlfolder KH 82-P, która złamuje około 15 000 arkuszy na godzinę.  Falcerka również pracuje
w systemie Push to Stop i automatycznie wykrywa następną składkę po wydrukowanym kodzie kreskowym. Każda nowa składka jest rozpoznawana i automatycznie złamywana. W porównaniu
z poprzednimi przepływami procesów eliminuje to łącznie sześć kroków, a także konieczność angażowania operatora. „Operator przenosi około siedmiu ton papieru podczas jednej zmiany na tej wysokowydajnej maszynie - paczka co 12 sekund. Jedynym sposobem na ciągłe wykorzystanie pełnego potencjału maszyny jest znaczne zmniejszenie obciążenia operatora. Dlatego stworzyliśmy przemysłowe zrobotyzowane rozwiązanie jakim jest Stahlfolder P-Stacker, który pozwala również na użycie europalet. Większość know-how zawarliśmy w wyrafinowanym systemie chwytaków, który był wzorowany na ludzkiej dłoni ”- wyjaśnia Rainer Wolf. Operator falcerki cieszy się znacznym zmniejszeniem obciążenia pracą i otrzymuje nowoczesne, zautomatyzowane i wysoce wydajne stanowisko pracy.

Kolejną światową premierą w dziedzinie falcerek jest Stahlfolder TH 56 Pharma, która dzięki rozbudowanej automatyzacji i solidnej platformie maszynowej wyznacza nowy standard wydajności
w rozwijającej się branży farmaceutycznej. Zawiera wiele nowych dodatków, które umożliwiają znacznie bardziej ekonomiczną produkcję szerokiej gamy wkładek opakowaniowych niż w większości dzisiejszych falcerek, które wymagają ręcznej regulacji.
Nowe rozwiązania w zakresie Push to Stop znalazły się również w systemach cięcia Polar. Nowy system AirGo Jog w pełni automatyzuje dotychczasowy pracochłonny proces ręcznego utrząsania.

„Mówimy prowokacyjnie o podwajaniu produktywności dzięki Push to Stop - od początku do końca.
Jest to całkiem możliwe w przypadku większości drukarń - niewielka ich liczba demonstruje to już
w prawdziwym życiu, i nie są to tylko drukarnie internetowe. Naszą misją jest umożliwienie naszym klientom uwolnienia tego potencjału, ponieważ sukces naszych klientów jest ostatecznie również naszym sukcesem”, wyjaśnia Rainer Wolf.

Rozwiązania Smart Print Shop zapewniają wysoką elastyczność i większe zyski w średniej wielkości drukarniach
Podczas Innovation Week Heidelberg pokazał również, w jaki sposób Smart Print Shop jest rozwiązaniem zapewniającym ekonomiczną produkcję i przetrwaniem coraz ostrzejszej konkurencji także dla mniejszych i średnich drukarń. „Mniej nadgodzin i specjalnych zmian, a także więcej czasu na budowanie lojalności klientów, a do tego przejrzystość co do tego, które zlecenia są opłacalne, a które nie. Wszystko to są korzyści, które zapewnia Smart Print Shop i które są również ważne dla mniejszych firm. Ich wielkość produkcji jest mniejsza i bardziej zróżnicowana. W związku z tym potrzebują różnych produktów, które pasują do ich budżetu. Dzięki szerokiemu portfolio mamy tutaj wiele do zaoferowania. Od skalowalnych rozwiązań programistycznych i funkcji Push to Stop dla wszystkich maszyn drukarskich po odpowiednie rozwiązania dla introligatorni”- mówi Rainer Wolf.

Całkowicie przeprojektowany Prinect Press Center generacji 2020 z nowym systemem operacyjnym Speedmaster zapewnia funkcjonalność Push to Stop i interfejs Prinect Cloud dla każdego Speedmastera od modelu SX 52 do XL 106. Pokazy na maszynach Speedmaster CX 75 i XL 75 udowodniły jak wiele nowych systemów wspomagających sprawia, że Prinect Press Center jest nowoczesną, atrakcyjną stacją roboczą. Dzięki Heidelberg UX operator jest w stanie stale wykorzystywać potencjał wydajności maszyny. Cyfrowe, zautomatyzowane procesy umożliwiają nawigowane drukowanie aż do procesy introligatorskie na falcerce Stahlfolder KH 82, która również pracuje w reżimie Push to Stop.

Drukarnie średniej wielkości charakteryzują się szerokim portfolio usług, w których wykorzystują zarówno druk offsetowy, jak i cyfrowy. Dzięki Versafire Heidelberg oferuje cyfrowy system druku arkuszowego, który jest zintegrowany ze wszystkimi różnymi procesami drukowania za pośrednictwem Prinect DFE.

Ścisła integracja druku offsetowego i cyfrowego pozwala decydować, która technika drukowania jest najbardziej ekonomiczna dla danego zlecenia i bieżącego obciążenia, aż do chwili, gdy rozpocznie się drukowanie. Nawet krótkie serie, które były wcześniej produkowane przy użyciu druku offsetowego, można bez problemu uzupełnić o nadruk cyfrowy. Operatorzy są zaznajomieni z sekwencją przepływu pracy i nie muszą się specjalizować ani zmieniać z innym operatorem. Zmniejszają się źródła błędów, rośnie elastyczność i rentowność.

Dzięki wypróbowanemu i przetestowanemu systemowi Heidelberg Colour Management, przestrzeń kolorów wykorzystywana przez system druku cyfrowego Versafire jest dopasowywana do arkusza drukowanego offsetowo. Technologia rastrowania jest identyczna. Otwiera to drzwi dla produkcji hybrydowych, w których na przykład niestandardowy i spersonalizowany tytuł jest drukowany cyfrowo, a strony z treścią są drukowane przy użyciu offsetu, a nawet w celu włączenia wstępnie zadrukowanych arkuszy offsetowych do produktu końcowego za pomocą Versafire.

Dla drukarń mających dużą liczbą zleceń na druk cyfrowy Heidelberg opracował dodatkową funkcjonalność dla Prinect DFE z nowym trybem produkcji Digital Cluster. Umożliwia  on inteligentne zarządzanie zadaniami w grupie dwóch lub więcej maszyn Versafire, połączonych przez Prinect DFE. Tryb produkcyjny Digital Cluster to skalowalne rozwiązanie wymagające niewielkich inwestycji z góry w celu zwiększenia ilości produkcji cyfrowej z myślą o opłacalności.

Versafire oznacza niezawodność i jakość. Zintegrowane narzędzie do zarządzania Media Management Tool automatyczne ustawia ponad 200 parametrów maszyny, aby uzyskać doskonały wydrukowany obraz na różnych podłożach. Dokładna regulacja tych parametrów jest również możliwa w przypadku specjalnych podłoży, na przykład jeśli klient końcowy chce użyć specjalnego papieru. Versafire przetwarza szeroką gamę podłoży, od materiałów syntetycznych, teksturowanych i metalizowanych oraz materiałów wstępnie zadrukowanych offsetowo, po specjalne formaty o szerokości do 1260 mm lub krótkie serie niestandardowych opakowań. „Versafire oferuje drukarniom szeroką gamę produktów, elastyczne dostosowywanie i rozszerzanie zakresu zadań drukowania, a tym samym nowe modele biznesowe, a wszystko to z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności, zwłaszcza w porównaniu z płynnym tonerem lub systemami atramentowymi”, podsumowuje Rainer Wolf. „Ponad 1600 instalacji jest dowodem sukcesu Versafire w profesjonalnym środowisku drukowania. To integralna część naszego portfolio i rozwijający się obszar, który chcemy dalej rozwijać”.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyka

Odsłon : 9772252