15. „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”


Odzież ochronna może uratować życie
Miliony ludzi ryzykują na świecie swoje zdrowie w czasie pracy. Według szacunków Światowej Organizacji Pracy (ILO) codziennie na skutek wypadków lub chorób spowodowanych wykony-wana pracą umiera 6 000 osób. By zwrócić uwagę na tę kwestię, organizacja ta ogłosiła swego czasu „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy“. 28 kwietnia 2017 dzień ten obchodzony jest już po raz piętnasty.

Bezpieczeństwo w pracy usankcjonowane prawnie
[Warszawa, kwiecień 2017]. Zagrożenia istniejące na stanowisku pracy mogą być różnego ro-dzaju: poparzenia kwasami, wysoka temperatura, płomienie i iskry, porażenie prądem czy ob-ciążenia mechaniczne. Także stres psychiczny – spowodowany presją czasu lub obawą przed utratą pracy – w coraz większym stopniu staje się czynnikiem ryzyka. W Polsce istnieją w tym zakresie regulacje na różnych szczeblach, począwszy od Konstytucji i Kodeksu pracy, poprzez wytyczne branżowe, po regulaminy i przepisy zakładowe, których celem jest zapewnienie i po-prawa ochrony zdrowia wszystkich zatrudnionych.

Analiza zagrożeń obowiązkiem każdego pracodawcy
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wszelkie zagrożenia, na jakie narażeni są pracownicy w trakcie wykonywania swoich obowiązków, powinny być analizowane i dokumentowane. Wobec każdego takiego zagrożenia należy przedsięwziąć działania prewencyjne, które pozwolą je zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować. Podstawę stanowi tutaj dyrektywa UE nr 89/391/EWG. Działania te oparte są na następujących zasadach:

 • unikanie ryzyka,
 • ocena ryzyka, którego nie można uniknąć,
 • zapobieganie ryzyku u źródła,
 • dostosowanie pracy do pojedynczego człowieka, (dotyczy głównie projektowania stanowisk pracy, wyboru wyposażenia roboczego) oraz metod produkcyjnych i metod pracy,
 • prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegawczej, obejmującej technikę, organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne i wpływ czynników związanych ze środowiskiem pracy,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
 • właściwe instruowanie pracowników.

Jak prawidłowo obchodzić się z odzieżą ochronną?
Odzież ochronna jest środkiem zapobiegawczym. Może ona chronić zdrowie pracownika, ale może mu także uratować życie. Dlatego też należy koniecznie uwzględnić następujące aspekty:

 • odzież ochronna musi być dokładnie dostosowana do zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy;
 • pracownicy muszą wiedzieć, jak mają prawidłowo nosić/stosować swoją odzież ochronną;
 • odzież ochronna musi być prana i utrzymywana w dobrym stanie zgodnie z przepisami określonymi w odpowiednich normach;
 • każda zmiana dokonywana w odzieży ochronnej musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Kto może w tym pomóc?
Ponieważ zagadnienia związane z odzieżą ochronną są bardzo kompleksowe i wymagają wielu nakładów, zalecane jest korzystanie z porad udzielanych przez konsultantów, takich jak np. spe-cjaliści ds. bhp czy zapobiegania wypadkom przy pracy, działający w organizacjach branżo-wych. Przy doborze odpowiedniej odzieży ochronnej pomogą także usługodawcy oferujący tek-stylia dla przemysłu. „Oferujemy doradztwo i testowanie odzieży ochronnej“, mówi Piotr Borow-czyk, przedstawiciel firmy MEWA w Polsce. „Oferując kompleksową usługę, polegająca na pra-niu, utrzymaniu w dobrym stanie i naprawie czy też uzupełnianiu wyposażenia odzieży ochron-nej, wspieramy naszych klientów i użytkowników w zakresie przestrzegania norm europejskich. To pozwala chronić pracowników i zarazem stanowi odciążenie dla pracodawcy.“

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

-all4pack- baseline date uk

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom drukarnie
logo drukinfopl
logom opakowanie
logom poligrafika
logom pinp
logom pp
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
digital-business
opakowania-i-etykierty
logom vidart ok
logo wydawca

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Statystyka

Odsłon : 8750659