Agfa podsumowuje targi Fespa 2018: duże zainteresowanie nowym ploterem Jeti Tauro H3300 LED  Warszawa, 28.05.2018
Targi Fespa 2018, jakie odbywały się w dniach 15-18 maja br. w Berlinie, były kolejnš okazjš dla firmy Agfa do licznych spotkań z jej obecnymi oraz potencjalnymi klientami z segmentu wielkoformatowego druku cyfrowego. Przygotowana z myœlš o nich aranżacja stoiska uwzględniała wszechstronnoœć i uniwersalnoœć rozwišzań belgijskiego producenta, znajdujšcych zastosowanie przy bezpoœrednim zadrukowywaniu różnorodnych mediów giętkich i sztywnych. Prezentacje (realizowane m.in. z uwzględnieniem technologii „virtual reality”) spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzajšcych, podobnie jak wprowadzony podczas targów do oferty Agfa nowy ploter hybrydowy – Jeti Tauro H3300 LED. Będzie on głównš „gwiazdš” zaplanowanego na czerwiec br. wydarzenia Red Carpet Event, jakie odbędzie się w centrum demonstracyjnym firmy w Mortsel k. Antwerpii.

„Nasza tegoroczna ekspozycja na targach Fespa odbiegała od tradycyjnej formuły, gdyż nie pokazywaliœmy działajšcych „na żywo” urzšdzeń – mówi Kristof Van Cleemput, Global Communications Manager w firmie Agfa. – Można było natomiast zapoznać się z ich pracš wykorzystujšc interaktywne ekrany dotykowe, które stanowiły integralnš częœć stoiska. Do dyspozycji naszych goœci były też specjalne okulary, po założeniu których – dzięki technologii „virtual reality” – przenosili się oni w sposób wirtualny do centrum demonstracyjnego w Mortsel. Dzięki temu wielu naszych klientów poznało na swój sposób nowy ploter – Jeti Tauro H3300 LED, jaki wzbogacił właœnie ofertę firmy Agfa. Zmieniona konwencja obecnoœci na targach Fespa spotkała się z ich pozytywnym oddŸwiękiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też obecne na stoisku liczne przykłady zastosowań naszych rozwišzań sprzętowych, materiałowych i software’owych”. Stanowiły one specjalnš „Strefę aplikacji”, uwzględniajšcš różnorodne podłoża sztywne i giętkie, bezpoœrednio zadrukowywane w ploterach Agfa i z wykorzystaniem jej atramentów UV. Można było ich dotknšć, obejrzeć z bliska, poznać szczegóły wykonania. Wœród prezentowanych aplikacji i przedmiotów były m.in. elementy konstrukcyjne i dekoracyjne, wykorzystane przy budowie stoisk - œcianki, obrazki, lampy itd. Nie zabrakło zastosowań o charakterze przemysłowym, np. zakrętek i butelek, przy których zadrukowywaniu technika inkjet UV także się sprawdza.  

Jeti Tauro H3300 LED to kolejna wysokowydajna, produkcyjna maszyna hybrydowa marki Agfa, skierowana do odbiorców z segmentu Sign & Display, bazujšca na energooszczędnej technologii UV LED. Wykorzystuje ona wiele funkcji znanych ze sprawdzonego modelu Jeti Tauro H2500 LED, oferujšc przy tym większš szerokoœć zadruku, prędkoœć i trwałoœć realizowanych w nim prac. Jak zapewnia producent, zastosowana tu technologia UV LED pozwala na szybkie suszenie i utrwalanie wydruków, przy jednoczeœnie niskim zużyciu atramentu.
Jeti Tauro H3300 LED umożliwia zadrukowywanie – w trybie szeœciokolorowym (z opcjonalnymi bielš i primerem) – mediów sztywnych o maksymalnym formacie 3,3 x 4 m oraz giętkich o szerokoœci 3,3 m z prędkoœciš do 453 m2/h (w zależnoœci od trybu). Maszyna jest dostępna w różnych konfiguracjach z czterema stopniami automatyzacji i dostosowana do pracy w trybie 24/7. Znajdujš w niej zastosowanie dedykowane, szybkoschnšce atramenty UV LED, które – jak podaje Agfa – cechuje odpowiednie przyleganie do podłoża, wysoka odpornoœć na zadrapania i stabilnoœć kolorystyczna. Urzšdzenie sterowane jest systemem workflow Asanti 3.0, stworzonym z myœlš o obsłudze wielkoformatowych ploterów drukujšcych Agfa, oraz kompatybilne z jej rozwišzaniami software’owymi działajšcymi w technologii „chmury”, np. PrintSphere.

„Ploter Jeti Tauro H3300 LED to urzšdzenie, które bardzo dobrze odzwierciedla hasło naszej kampanii marketingowej, jaka wystartowała na berlińskich targach – Extreme – dodaje Przemysław Arabski, kierujšcy działem druku cyfrowego Agfa w Polsce. –Oferuje on bowiem najwyższš wydajnoœć i jakoœć oraz najniższe – w swojej klasie produktów – zużycie atramentu na jeden metr kwadratowy. W rezultacie uzyskuje się optymalny poziom równowagi pomiędzy jakoœciš, wydajnoœciš i kosztem eksploatacji, na co klienci – także z Polski – zwracajš szczególnš uwagę. Tych zaœ na tegorocznych targach Fespa nie zabrakło, m.in. z uwagi na bliskoœć geograficznš samej wystawy. Nasze stoisko licznie odwiedzali zarówno obecni użytkownicy rozwišzań Agfa, jak też przedstawiciele firm zainteresowanych naszymi rozwišzaniami. Targi to zawsze bardzo dobra okazja do licznych spotkań i dyskusji nad nowymi projektami. Częœć z nich udało nam się w Berlinie sfinalizować, z czego jesteœmy bardzo zadowoleni”.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

baner-185x220-5

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Statystyka

Odsłon : 9067709