Sun Chemical o przyszłości farb dla wąskiej wstęgi


Warszawa, 08.11.2019
Firma Sun Chemical była po raz kolejny jednym ze współorganizatorów konferencji z cyklu „Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”. Jej 14. już edycja odbywała się w dniach 24-25 października w Krynicy Zdroju. Podczas wydarzenia z prezentacją, dotycząca przyszłości farb dla produkcji wąskowstęgowej, wystąpił Mark Walkling – Product Manager, ECP Packaging & Narrow Web Labels w europejskim oddziale Sun Chemical.

„Nasza firma od lat aktywnie wspiera szereg wydarzeń branżowych, a jednym z nich –cenionym przez branżę druku wąskowstęgowego – jest organizowana przez wydawnictwo Polski Drukarz konferencja, poświęcona etykietom i najnowszym technologiom ich wytwarzania – mówi Piotr Góral, kierujący polskim oddziałem Sun Chemical. - Dlatego również tym razem nie mogło nas zabraknąć na tym gromadzącym ok. 270 osób wydarzeniu. Tym bardziej, że mamy w swojej ofercie wiele ciekawych propozycji dla tego sektora rynku poligraficznego”.

Podczas tegorocznej konferencji Mark Walkling wystąpił z referatem zatytułowanym „Farby do druku na wąskiej wstędze – jaka przyszłość?”, podczas którego przedstawił szereg uwarunkowań i kwestii, mających wpływ na rozwój tego segmentu rynkowego. Jak przy tym podkreślał, Sun Chemical – jako jeden ze światowych liderów w produkcji farb, atramentów, lakierów i powłok, działający w skali globalnej – posiada w swojej ofercie szereg rozwiązań, znajdujących zastosowanie przy produkcji etykiet i opakowań; jednocześnie zaś firma dysponuje bogatą wiedzą o różnych czynnikach determinujących przyszłość całej branży, m.in. w kontekście uwarunkowań lokalnych, cechujących poszczególne rynki krajowe czy regionalne.
Wśród kluczowych czynników, jakie decydują o przyszłości branży i stosowanych w niej rozwiązaniach, są: regulacje prawne (czyli zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, regulacjami wprowadzanymi przez instytucje w nich działające, ale też standardami i obostrzeniami narzucanymi przez właścicieli marek); kwestie środowiskowe (polityka zrównoważonego rozwoju, recykling), a także alternatywne metody utrwalania farb (z uwagi na trend do eliminowania lamp rtęciowych). Zdaniem Marka Walklinga, nie można tu pomijać aspektów rynkowych i ekonomicznych, które nieustannie wpływają na tworzenie i udoskonalanie nowych rozwiązań. Do takich należą: rosnąca dywersyfikacja portfolio, chęć wyróżnienia się na tle konkurencji, ale także konsolidacja wśród globalnych graczy oraz konwersja z tradycyjnych technologii do nowych rozwiązań. Do coraz bardziej istotnych, jak podkreślał prelegent, należy także rosnące znaczenie technologii cyfrowych.
 
Mark Walkling podkreślał, że w aspekcie regulacji prawnych Sun Chemical stale współpracuje z dostawcami surowców, klientami, stowarzyszeniami branżowymi i właścicielami marek, by pomóc im spełniać, a nawet wyprzedzać przepisy prawne w kontekście całego łańcucha dostaw, aż po klienta końcowego. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, że jako globalny gracz, firma posiada wiedzę zarówno o powszechnie stosowanych jak i lokalnych regulacjach i przepisach, co pomaga jej dostosowywać swoją ofertę, a nawet pojedyncze rozwiązania, do tych wymagań. Wspomniał również o roli, jaką odgrywają tu właściciele marek, zwłaszcza działający w skali całego świata, którzy niejednokrotnie wprowadzają standardy i regulacje bardziej rygorystyczne niż te wynikające z lokalnego prawa.
W kwestii czynników środowiskowych Mark Walkling nawiązał do kilku spraw - przede wszystkim aktywności, jaką podejmuje firma Sun Chemical, by jej działalność była w jak największym stopniu zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju (co było m.in. jednym z tematów wiodących jej obecności na targach Labelexpo Europe 2019). Jak podkreślał, także klienci i właściciele marek powinni wdrażać tzw. dobre praktyki i promować działania sprawiające, że ich produkty staną się bardziej proekologiczne. Tu poruszył m.in. wątek konieczności wydłużenia cyklu życia produktu m.in. poprzez stosowanie surowców odnawialnych, kompostowalnych, pochodzących z recyklingu. Wszystko po to, by wspólnie budować gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Mark Walkling podkreślał, że – w kontekście zarówno regulacji prawnych jak i działań środowiskowych – Sun Chemical stara się oferować farby z jednej strony coraz bezpieczniejsze, z drugiej – ściśle dopasowane do potrzeb rynku. Tu poruszył m.in. kwestię wyeliminowania rozwiązań rtęciowych używanych wciąż powszechnie w procesach utrwalania, na rzecz takich technologii jak wodna, UV-LED czy EB.  
Mają one związek także z aspektami ekonomicznymi prowadzonej działalności, choćby w kontekście dążenia do energooszczędności zapewnianej przez alternatywne sposoby utrwalania wydruków. Wyższa wydajność działań – zdaniem prelegenta – leży też u podłoża następującej na rynku konsolidacji wśród producentów czy też wdrażania wcześniej wspomnianej polityki zrównoważonego rozwoju.

Patrząc w przyszłość druku etykiet – mówił prelegent - nie można pominąć również rosnącego znaczenia technologii cyfrowej. Według przytoczonych przez Marka Walklinga danych instytutu Smithers/PIRA, w 2018 roku firmy na niej bazujące generowały 28% obrotów całej branży etykietowej. Do roku 2024 odsetek ten ma wzrosnąć do 34%. „Trend ten wynika z zalet, jakie oferuje ta technologia – coraz wyższej prędkości drukowania i jakości samych wydruków. Firma Sun Chemical ma do zaoferowania w tym zakresie bogatą ofertę swojego globalnego oddziału - SunJet. Jej zaangażowanie w bazujące na inkjecie rozwiązania technologiczne dla różnych zastosowań stale rośnie” – mówił Mark Walkling. Podsumowując swoje wystąpienie podkreślił fakt, że firma Sun Chemical jest przygotowana na wszystkie aspekty zmieniającej się rzeczywistości drukowania etykiet, dlatego z optymizmem patrzy w przyszłość, będąc partnerem dla swoich klientów.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 

Statystyka

Odsłon : 9983552