Sprawdzony pomysł zgodny z duchem czasu
 
Textilsharing firmy MEWA to system efektywny, dobrze przemyślany i zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju


Jeśli podczas imprezy rodzinnej nakręcimy krótki film i chcemy go potem zmontować, to korzy-stamy z jednej z aplikacji, dostępnych w Internecie. Jeśli chcemy szybko przemieścić się na niewielką odległość w mieście, to korzystamy z elektrycznej hulajnogi, którą uruchamiamy po-przez specjalna aplikację. W obu przypadkach korzystamy z czegoś wspólnie z innymi – takie rozwiązanie jest wygodne, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju i przede wszystkim efek-tywne. Jeśli zatem działa to w naszym prywatnym życiu, to czemu w biznesie miałoby być inaczej?

[Warszawa, październik 2020 r.] Współdzielić z innymi można nie tylko samochód czy oprogra-mowanie, ale także tekstylia, jakie na co dzień potrzebne są w zakładzie przemysłowym czy rzemieślniczym. W czasach, kiedy panuje zagrożenie koronawirusem, ważne są również wyso-kie wymagania w zakresie higieny w odniesieniu do czyściw i odzieży roboczej. Bezpieczne ko-rzystanie z tych produktów wspiera sprawdzona na przestrzeni wielu lat technologia stosowana w branży tekstyliów przemysłowych, która pozwala zaoferować produkty wielokrotnego użytku, uwzględnia zasady higieny i w praktyce umożliwia stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju.

Firma MEWA jest przykładem tego, jak zasada zrównoważonego rozwoju i nowoczesna idea współdzielenia (sharing) mogą być z powodzeniem stosowane praktycznie w przemyśle i w rzemiośle. MEWA oferuje w ramach usługi pełnego serwisu kompletny system produktów wielo-krotnego użytku do wynajęcia, w którym czyściwa przemysłowe są dostarczane do użytkowni-ka, po zabrudzeniu są od niego odbierane, a następnie są prane ekologicznie i – już czyste – ponownie dostarczane są do użytkownika. Czyściwa MEWA mogą być stosowane co najmniej 50 razy. Jest to zatem rozwiązanie oparte na współdzieleniu w sektorze B2B, co jest także z ko-rzyścią dla środowiska naturalnego.

W swoim niedawnym oświadczeniu niemiecka organizacja zrzeszająca firmy piorące i czysz-czące tekstylia przemysłowe (Deutscher Textilreinigungsverband (DTV) zwróciła uwagę na to, iż w czasach kryzysu wywołanego koronawirusem, niesłusznie promowane są rozwiązania oparte na produktach jednorazowych. Rosnące wykorzystanie produktów jednorazowych doprowadzi w rezultacie do kryzysu śmieciowego, a można przecież sięgnąć po tekstylia wielokrotnego użytku. Wykorzystanie produktów wielokrotnego użytku w szerszym zakresie umożliwiliby nie tylko powstrzymanie procesu zanieczyszczania mórz na całym świecie plastikowymi odpadami, ale także mogłoby stanowić wsparcie dla regionalnych gospodarek w Europie, i tym samym pozwoliłoby uratować wiele miejsc pracy. „Profesjonalnie czyszczone, higienicznie prane i sto-sowane wielokrotnie tekstylia, w o wiele mniejszym stopniu obciążają środowisko naturalne niż produkty jednorazowe, a spełniają przy tym te same wymagania w zakresie higieny” – czytamy w oświadczeniu DTV.
       
W przypadku czyściw MEWA klienci współdzielą nie tylko czyściwa, ale również opracowaną przez firmę innowacyjną technologię. Jej innowacyjność potwierdzona została szeregiem nagród i wyróżnień. Technologia ta umożliwia - przy zachowaniu rygorystycznych zasad ochrony śro-dowiska naturalnego – odzyskiwanie oleju z brudnych czyściw, w celu późniejszego ogrzewania nim linii pralniczych i suszących, co z kolei pozwala zaoszczędzić zasoby. W tej sposób co roku miliony litrów odpadu, jakim jest zużyty olej, zamienianych jest w energię. Stosowanie zamiast tego jednorazowych czyściw papierowych czy wykonanych ze ścinek materiału, prowadzi na-tomiast do znacznego zwiększenia ilości odpadów.

Stosowane od wielu lat bezpieczne pojemniki na czyściwa, SaCon, oraz krótkie trasy przejazdu samochodów dostawczych w dostosowanym do danego regionu systemie logistycznym firmy MEWA sprawiają, iż tak transportowane produkty w o wiele mniejszym stopniu obciążają środo-wisko naturalne, aniżeli importowane z Dalekiego Wschodu wyroby jednorazowego użytku, roz-syłane na cały świat w jednorazowych opakowaniach.

Czyściwa MEWA – oferowane w ramach kompletnego systemu usług wynajmu – są dowodem na to, że pomysł sprzed lat świetnie sprawdza się także i w naszych czasach. „Textilsharing“ czyli współdzielenie tekstyliów przemysłowych, oferowane przez firmę MEWA, to rozwiązanie w zakresie usług tekstylnych, które powstało ponad sto lat temu i które ciągle jest doskonalone i dostosowywane do wymogów współczesności.

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Statystyka

Odsłon : 9713309