Bezpieczny pojemnik SaCon®  - transport i składowanie czyściw bez ryzyka


Warszawa, październik 2017 r.

Bawełniane czyściwa wielokrotnego użytku w trakcie ich sto-sowania szybko nasiąkają rozpuszczalnikami, płynami czyszczącymi, olejami czy też farbami, zbieranymi z czyszczonych urządzeń i maszyn. Stwarza to potencjalne zagrożenie pożarem. Dlatego też istotne jest bezpieczne przechowywanie i transport zabrudzonych czyściw. Gwaran-tuje to bezpieczny pojemnik SaCon® firmy MEWA.


Zużytych, brudnych czyściw nie należy pozostawiać w otwartych pojemnikach. Płyny, farby i inne substancje, znajdujące się w zużytym czyściwie, mają zdolność do samonagrzewania się. Mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać ciepło, powodujące samo-zapłon czyściw. Niekiedy wystarczy mała iskra, by powstał płomień. Dlatego też do przechowy-wania czyściw należy stosować odpowiednie, szczelne pojemniki.

Firma MEWA oferuje specjalnie opracowany w tym celu bezpieczny pojemnik SaCon®, który wynajmowany jest wraz z czyściwami wielokrotnego użytku w ramach usługi tzw. pełnej obsługi klienta (dostawa nowych czyściw – odbiór brudnych czyściw – pranie w zakładach firmy MEWA – ponowna dostawa czystych czyściw).

Pojemnik SaCon® jest mobilny, bowiem posiada kółka, ułatwiające jego przemieszczanie. Dzięki specjalnym zaciskom pokrywa, ze specjalną uszczelką zamontowaną metodą wtrysku, może być szybko i szczelnie zamykana. Tak zabezpieczony pojemnik może stać na danym stanowi-sku pracy do chwili, kiedy zostanie wymieniony na nowy. Tym samy jest zawsze pod ręką na danym stanowisku pracy.

Mobilnie i bezpiecznie
Bezpieczny pojemnik SaCon® ma szereg właściwości w pełni potwierdzających jego przezna-czenie:  

  • wykonany jest z wytrzymałego sztucznego tworzywa (wysokomolekularny polietylen niskociśnieniowy),
  • ma szczelne zamknięcie, dające się szybko i łatwo otwierać i zamykać
  • gwarantuje bezpieczne składowanie brudnych czyściw,
  • zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu czyściw,
  • spełnia wszelkie wymogi wynikające przepisów bezpieczeństwa.


Korzystanie z systemu pełnej obsługi w zakresie tekstyliów przemysłowych, jaką oferuje firma MEWA, stanowi istotne ułatwienie dla użytkownika, bowiem MEWA bierze na siebie m.in. obo-wiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów o ochronie środowiska, co znacznie odciąża użytkownika, który może poświęcić się swojej właściwej działalności. Oznacza to dla niego także obniżenie kosztów i gwarancję bezpieczeństwa.

 

zdj-3

zdj-1

zdj-2

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

kolejne-spotkanie

walne-zgromadzenie2019

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


AKTUALNOŚCI

Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom drukarnie
logo drukinfopl
logom opakowanie
logom poligrafika
logom pinp
logom pp
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
digital-business
opakowania-i-etykierty
logom vidart ok
logo wydawca

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Statystyka

Odsłon : 9023898