O organizacji

kr- Istniejąca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
Utworzona ona została po zaprzestaniu działalności Zrzeszenia Przemysłu Poligraficznego oraz wielu gestorów - jako potrzeba stworzenia reprezentacji środowiska drukarskiego z uprawnieniami obejmującymi całą Polskę. Polska Izba Druku jest jedyną ogólnopolską organizacją samorządową drukarzy i członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.
kr- Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją poligraficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji poligraficznej oraz produkcją i obsługą serwisową maszyn i urządzeń poligraficznych. Członkami Izby są przedsiębiorstwa sektora państwowego, prywatnego i spółdzielczego, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje druku i szeroki asortyment produkcji.
kr- Podstawowym celem działalności Izby Druku jest ochrona interesów polskich drukarzy, w szerokim pojęciu tego słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy państwowej i przedsiębiorstwami poligraficznymi, a także scalenie środowiska poligraficznego w kraju.

W ramach działalności statutowej Izby zorganizowano:

  1. Patronackie stoisko członków Polskiej Izby Druku na Międzynarodowych Targach Książki oraz spotkanie promocyjne "Współpraca polskich drukarzy i polskich wydawców"
  2. Wystawę w Moskwie w Instytucie Polskim na terenie Ambasady Polskiej w Moskwie adresowaną do wydawców rosyjskich, celem promocji polskich drukarń. Nawiązano kontakty, nastąpiła wymiana ofert. W wystawie uczestniczyło 20 drukarń.
  3. Grupowy wyjazd do Indii gdzie nawiązano kontakty z indyjskimi producentami arkuszowych i rolowych maszyn offsetowych oraz doszło do spotkania z Ogólnoindyjską Federacją Mistrzów Drukarskich.
  4. Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych "POLIGRAF EXPO" w Warszawie oraz konkurs "ZŁOTEGO GRYFA" na najlepszy wyrób poligraficzny w 4 kategoriach w których przyznane są statuetki "Złotego gryfa" oraz dyplomy.
  5. Wyjazd szkoleniowy na wystawę maszyn poligraficznych do Chicago i Filadelfii w ramach którego miało miejsce spotkanie z producentami sprzętu poligraficznego i papieru.
  6. Stoisko informacyjne na Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych "POLIGRAFIA" w Poznaniu.
  7. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Poligrafów Duńskich (wizytacja drukarń w Polsce i Danii).
kr-  Polska Izba Druku promując działalność przemysłu poligraficznego, oferuje swoje profesjonalne pośrednictwo w zawieraniu kontraktów i umów międzyresortowych i międzynarodowych w zakresie rozwoju i modernizacji polskich przedsiębiorstw poligraficznych. Za jej pośrednictwem, członkowie Polskiej Izby Druku mogą zaoferować produkcję krajową i eksportową, zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów, na bazie posiadanego kapitału i potencjału produkcyjnego.
kr- Członkowie zrzeszeni w Polskiej Izbie Druku, a także przedstawiciele innych przedsiębiorstw poligraficznych, za pośrednictwem Izby, uczestniczą w międzynarodowych wystawach poligraficznych m.in. "Gec Printing" w Mediolanie, "Graf-Expo" w Filadelfii, "Print" w Chicago, IPEX w Birmingham, "Drupa" w Düsseldorfie, Printing & Packing w Hong Kongu.
kr- W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-informacyjnej, opracowywane są różne formy szkolenia profesjonalnego, a mianowicie: prelekcje na tematy technologiczno-produkcyjne, ekonomiczne, promocyjne i prawno-organizacyjne, a także szkolenia poza granicami kraju.
kr- Prowadzone są konsultacje prawnicze w Biurze Izby.
Zrealizowano wiele ekspertyz i opinii przez Zespół Rzeczoznawców Polskiej Izby Druku.
Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Druku rozpatrzył pozew jednego z członków Izby o zapłatę za sprzedane materiały poligraficzne, wydane zostało i dostarczone stronom orzeczenie w niespełna 3 miesiące, co powinno zachęcić innych członków Izby do korzystania z tej drogi w dochodzeniu swoich należności.
kr- Kontynuowana jest współpraca z redakcjami pism poligraficznych "Poligrafika", "Świat Druku", "Vidart", "Wydawca", "Świat Poligrafii", "Opakowanie", "Print & Publishing".
Utrzymywane są stałe kontakty pomiędzy Polską Izbą Druku a Izbą Wydawców Prasy, Polską Izbą Książki, Stowarzyszeniem Papierników Polskich, Zrzeszeniem Polskich Fleksografów, Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych, przedstawicielami analogicznych organizacji europejskich.
kr- Zobacz także: Cele i działania

 

 

 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


AKTUALNOŚCI

Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl
banaliz
rynek

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Statystyka

Odsłon : 10617438