Władze Izby

kr- Władze Izby:
 1. Walne Zgromadzenie członków Izby
 2. Rada Izby
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Biuro Izby
kr- Walne Zgromadzenie członków Izby:
 • Walne Zgromadzenie członków Izby (zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższą władzą Izby roztrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statusowych
 • Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 • W Walnycm zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Izby
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę Izby
 • Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko członkom Izby
kr- Rada Izby:

Do zakresu działania Rady Izby należy:

 • zarządzanie środkami finansowymi i innymi składnikami majątkowymi Izby
 • reprezentowanie Izby na zewnątrz
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia
Rada Izby jest odpowiedzialna za wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Skład osobowy Rady Izby:

Prezes: Jacek Kuśmierczyk 
Członkowie: Wojtczuk Leszek
Artur Chęsy   
Leszek Gumowski
Jakub Bielecki
Tomasz Korościk
  Maciej Sierpiński 
kr- Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Druku

Przewodnicząca: Olszewska - Nowicka Małgorzata
Członkowie: Stefan Piotrowski
  Lidia Matuszak
kr- Biuro Izby:

Dyrektor: Marek Pakosz

kr- Statut Polskiej Izby Druku:

Tekst Statutu - pobierz plik PDF

 

Wiesław Kacprzak
 
pl en

Losowo wybrany członek Polskiej Izby Druku

reklama
formularz-zamawiania

Warto przeczytać

Żegnaj Gutenberg


do-pobrania

 


AKTUALNOŚCI

Partnerzy medialni
Po
lskiej Izby Druku:
logom poligrafika
logom printpublishing
logom swiatdruku
logom swiat-poligrafii
logom opakowanie
logo wydawca
logom pinp
-logo druk info pl
banaliz
rynek

archiwum

Polska Izba Druku

jest członkiem

Krajowej
Izby Gospodarczej

KIG

separator-white

separator-white

AKTUALNIE

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

Statystyka

Odsłon : 10617317