Pomiń zawartość →

Delegacja francuskiej oświaty w Polsce

Ostatnio zaktualizowany w 2023-06-28

W dniach 20-23 czerwca do Polski przybyła delegacja reprezentantów organizacji i placówek naukowych z Francji.

Obecni przedstawiciele placówek :

Valentin MICHEL – Instruktor – CFA Papetier

Adeline DIMIER – Dyrektor Wydziału Pedagogiki – ESEPAC

Roxane BROUILLET –Specjalista ds. Administracji – ESEPAC

John PODLESNIK – Naczelny Dyrektor – GRAFIPOLIS

Séverin VAN GASTEL – Dyrektor Współprac Partnerskich – Grenoble INP Pagora

Anne-Estelle SIVATTE – Project manager – SEPR

Jacques TRANCHANT – Instruktor – SEPR

Grupowa wizyta była prowadzona przez AFIFOR – francuskie stowarzyszenie przemysłu papierniczego i tekturowego.

AFIFOR jest również odpowiedzialny za promowanie i wspieranie miejsc pracy w przemysłach papierniczym i poligraficznym. Pomaga przedsiębiorstwom w rozwijaniu praktyk zawodowych w swoich zakładach produkcyjnych.

Sieć obejmuje 10 szkół i ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego we Francji. 5 z nich uczestniczyło w tej wizycie w Polsce.

Celem odwiedzin było poznanie firm, szkół oraz uczelni dedykowanych edukacji na potrzeby branży papierniczej i poligraficznej oraz budowa partnerstwa między Francją a Polską na potrzeby pożądanej wymiany uczniów zawodu, studentów szkół wyższych, doktorantów oraz nauczycieli zawodu

Polska Izba Druku w trosce o naszych Gości zapewniła intensywny plan pobytu w Polsce.

We wtorek 20 czerwca od rana delegacja przebywała w Łodzi składając wizyty Zespole Szkół Poligraficznych Technikum nr 18, Politechnice Łódzkiej na wydziale Papiernictwa i Poligrafii oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, gdzie miało miejsce spotkanie ze studentami francuskimi przebywającymi obecnie w Polsce. Na koniec dnia francuscy goście zwiedzili Albea Poland Sp z.o.o. – zakład produkcji opakowań.

W środę 21 czerwca wizyty odbyły się w SWM Poland sp. z o.o. w Strykowie oraz w Drukarni Oltom, której właściciel, członek Rady Polskiej Izby Druku, Pan Tomasz Korościk koordynował pobyt delegacji w Łodzi oraz osobiście zajmował się gośćmi za co należą się mu serdeczne podziękowania.

Wieczorem delegaci przyjechali do Warszawy by 22 czerwca rozpocząć wizytę w stolicy gdzie opiekę nad nimi przejęli przedstawiciele Izby – Pani Alicja Jarząbek oraz Panowie Cezary Bienias i Jacek Kuśmierczyk. W programie znalazły się spotkanie w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej, w czasie której kierownik zakładu dr hab. inż. Pani Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni zapoznała gości ze strukturą, programem oraz możliwościami podjęcia współpracy przez kierowaną przez nią jednostkę. Obecni byli również Pani Anna Naruszko – Poligrafika, Pani Czesława Sońta – Związek Zawodowy Poligrafów oraz zespół reprezentujący Polską Izbę Druku.

Kolejnym punktem na mapie było Technikum nr 24 w Zespole Szkół nr 26 w Warszawie, gdzie gości przyjęli dyrektor szkoły pan Roman Marciniak wraz z nauczycielami oraz przedstawicielkami Wydziału Edukacji miasta stołecznego Warszawy.

Dzień zwieńczyły odwiedziny w Ambasadzie Francuskiej.

Ostatniego dnia pobytu przedstawicieli placówek francuskich powitał w siedzibie firmy Heidelberg Polska szef marketingu, Pan Wojciech Mataczyński z zespołem a następnie miało miejsce spotkanie w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach z dyrektorem Jarosławem Sadowskim, nauczycielami zawodu oraz przedstawicielami firmy UDS S.A, dzięki której w placówce prowadzona jest nauka zawodów branżowych. Pobyt delegacji w Polsce zakończyła wizyta w zakładzie UDS S.A w Kawęczynie. Tu składamy serdeczne podziękowania firmom Heidelberg Polska oraz UDS S.A za pomoc organizacyjną oraz gościnność.

Z rozmów przeprowadzonych w trakcie wszystkich odbytych spotkań jednoznacznie wynika wniosek zgodnie, z którym intensyfikacja współpracy między polskimi i francuskimi placówkami edukacji zawodowej jest pilną potrzebą chwili. Wszyscy uczestnicy rozmów szczególnie podkreślali pożytki płynące z możliwej intensyfikacji wymiany uczniów, studentów i nauczycieli.

Strony uzgodniły, że w możliwie najkrótszym terminie powinno dojść do rewizyty polskiej delegacji oraz sformułowania i rozpoczęcia realizacji konkretnych projektów.

O następnych krokach będziemy w trybie bieżącym informować.

Alicja Jarząbek

Polska Izba Druku

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość