Pomiń zawartość →

Reklama

Każda firma branży poligraficzno-convertingowej ma możliwość wykupienia reklamy na oficjalnej stronie Polskiej Izby Druku. Opłata jest ściśle uzależniona od tego, czy dana firma jest członkiem zrzeszonym Izby czy też nie, ale także od wybranego przez firmę czasu, schematu oraz rozmiaru reklamy.

Formularz zamówienia reklamy w PID

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość