Pomiń zawartość →

Zasady


Regulamin konkursu o nagrodę „Złotego Gryfa 2022”

Organizator

Polska Izba Druku

Tematyka konkursu

Najlepszy pod względem jakościowego i technicznego wykonania wyrób poligraficzny w kategoriach:

 1. produkt wielobarwny w oprawie prostej
 2. produkt wielobarwny w oprawie złożonej
 3. czasopismo wielobarwne
 4. produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej
 5. produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej
 6. opakowanie z nadrukiem
 7. etykieta
 8. produkt informacyjno-reklamowy
 9. kalendarz

Warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty w którym mogą uczestniczyć polskie podmioty gospodarcze, które:

prześlą do dn. 31.03.2022 r. na adres Zakład Technologii Poligraficznych dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, ul. Konwiktorska 2 pok. 202, 00-217 Warszawa po 3 egz. prac konkursowych – produkcji wykonanej w kraju w 2021 r.

Pobierz „Kartę zgłoszenia” (format pdf)

Pobierz „Regulamin” (format pdf)

Laureaci otrzymują

 1. Główne nagrody „ZŁOTY GRYF” – statuetki oraz prawo używania znaku graficznego Złotego Gryfa na blankiecie firmowym oraz prawo zamieszczenia na swoich wyrobach sentencji „Drukarnia jest laureatem konkursu o nagrodę »Złotego Gryfa 2022«”.
 2. W każdej rozpatrywanej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni maksymalnie 5 (pięć) prac nominowanych do nagrody Złotego Gryfa. Właściele firm, których prace zostały nominowane do nagrody Złotego Gryfa otrzymują jedno, podwójne, bezpłatne zaproszenie na Bal PID i Galę konkursu „Złoty Gryf”.

Ocena prac i ogłoszenie wyników

 1. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z reprezentantów wyłonionych spośród następujących instytucji: Zakład Technologii Poligraficznych PW, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Polską Izbę Książki, Izbę Wydawców Prasy, Sekcję Poligrafów SIMP, Polską Izbę Opakowań oraz Polską Izbę Druku.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagród w danej kategorii bez podawania przyczyn.
 3. Zakończenie prac Komisji w kwietniu 2022 r.

Wszyscy laureaci nagrody Złoty Gryf w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody ufundowane przez firmy handlowe będące sponsorami tych nagród.

Wartość każdej nagrody wynosi równowartość 4 000 zł (cztery tysiące złotych).

Drukarnia Skleniarz

Drukarnia Skleniarz: Firma specjalizuje się w druku wysokiej jakości książek, szczególnie albumów czy katalogów jak też wydawnictw dziełowych o wysokich...

Kodak Polska Sp. z o.o.

Kodak Company: Jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg: Wiodący dostawca rozwiązań dla przemysłu poligraficznego. Wszędzie na świecie nazwa Heidelberg jest synonimem najnowszej technologii, najwyższej jakości wykonania i...

Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość

  Firmy wspierające Polską Izbę Druku