Pomiń zawartość →

Władze Izby

Władze Izby:

 1. Walne Zgromadzenie członków Izby
 2. Rada Izby
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Biuro Izby

Walne Zgromadzenie członków Izby:

 • Walne Zgromadzenie członków Izby (zwane w dalszej części Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższą władzą Izby roztrzygającą we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania skierowanego na realizację celów statusowych
 • Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 • W Walnycm zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie Izby
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę Izby
 • Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko członkom Izby

Rada Izby:

Do zakresu działania Rady Izby należy:

 • zarządzanie środkami finansowymi i innymi składnikami majątkowymi Izby
 • reprezentowanie Izby na zewnątrz
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia
 • Rada Izby jest odpowiedzialna za wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia

Skład osobowy Rady Izby:

Prezes:

Członkowie:

Jacek Kuśmierczyk

Wojtczuk Leszek

Artur Chęsy  

Leszek Gumowski

Jakub Bielecki

Tomasz Korościk

Maciej Sierpiński

Komisja Rewizyjna Polskiej Izby Druku

Przewodnicząca: 

Członkowie: 

Małgorzata Olszewska – Nowicka

Stefan Piotrowski

Lidia Matuszak

Biuro Izby:

Koordynator prac biura :

Agnieszka Mysiorek

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość