Pomiń zawartość →

Ekspertyzy

Zespół Rzeczoznawców Polskiej Izby Druku wykonuje ekspertyzy i opinie w całej problematyce przemysłu poligraficznego obejmującej:

 • technologię procesów reprodukcyjnych,
 • technologię procesów drukowania,
 • technologię introligatorstwa,
 • materiały poligraficzne,
 • jakość produkcji poligraficznej,
 • fałszerstw dokumentów i papierów wartościowych
 • zagospodarowanie technologiczne zakładów poligraficznych,
 • urządzenia przygotowalni produkcji w tym reprodukcja,
 • maszyny i urządzenia poligraficzne, stan techniczny i wycena
 • opinie dot. innowacyjności maszyn poligraficznych (niezbędne dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w Ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw)

Zlecenie ekspertyzy należy przesłać na adres: izbadruku@izbadruku.org.pl. Cena za wykonaną usługę – umowna, negocjowana indywidualnie.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość