Pomiń zawartość →

O Izbie

Istniejąca od 1992 roku Polska Izba Druku jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju.
Utworzona ona została po zaprzestaniu działalności Zrzeszenia Przemysłu Poligraficznego oraz wielu gestorów – jako potrzeba stworzenia reprezentacji środowiska drukarskiego z uprawnieniami obejmującymi całą Polskę. Polska Izba Druku jest jedyną ogólnopolską organizacją samorządową drukarzy i członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją poligraficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji poligraficznej oraz produkcją i obsługą serwisową maszyn i urządzeń poligraficznych. Członkami Izby są przedsiębiorstwa sektora państwowego, prywatnego i spółdzielczego, a wachlarz oferowanych przez nie usług obejmuje wszystkie rodzaje druku i szeroki asortyment produkcji.

Podstawowym celem działalności Izby Druku jest ochrona interesów polskich drukarzy, w szerokim pojęciu tego słowa, stworzenie ogniwa pomiędzy organami władzy państwowej i przedsiębiorstwami poligraficznymi, a także scalenie środowiska poligraficznego w kraju.

W ramach działalności statutowej Izby zorganizowano:

 1. Patronackie stoisko członków Polskiej Izby Druku na Międzynarodowych Targach Książki oraz spotkanie promocyjne „Współpraca polskich drukarzy i polskich wydawców”
 2. Wystawę w Moskwie w Instytucie Polskim na terenie Ambasady Polskiej w Moskwie adresowaną do wydawców rosyjskich, celem promocji polskich drukarń. Nawiązano kontakty, nastąpiła wymiana ofert. W wystawie uczestniczyło 20 drukarń.
 3. Grupowy wyjazd do Indii gdzie nawiązano kontakty z indyjskimi producentami arkuszowych i rolowych maszyn offsetowych oraz doszło do spotkania z Ogólnoindyjską Federacją Mistrzów Drukarskich.
 4. Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych „POLIGRAF EXPO” w Warszawie oraz konkurs „ZŁOTEGO GRYFA” na najlepszy wyrób poligraficzny w 4 kategoriach w których przyznane są statuetki „Złotego gryfa” oraz dyplomy.
 5. Wyjazd szkoleniowy na wystawę maszyn poligraficznych do Chicago i Filadelfii w ramach którego miało miejsce spotkanie z producentami sprzętu poligraficznego i papieru.
 6. Stoisko informacyjne na Międzynarodowych Targach Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych „POLIGRAFIA” w Poznaniu.
 7. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Poligrafów Duńskich (wizytacja drukarń w Polsce i Danii).

Polska Izba Druku promując działalność przemysłu poligraficznego, oferuje swoje profesjonalne pośrednictwo w zawieraniu kontraktów i umów międzyresortowych i międzynarodowych w zakresie rozwoju i modernizacji polskich przedsiębiorstw poligraficznych. Za jej pośrednictwem, członkowie Polskiej Izby Druku mogą zaoferować produkcję krajową i eksportową, zarówno dla polskich jak i zagranicznych kontrahentów, na bazie posiadanego kapitału i potencjału produkcyjnego.

Członkowie zrzeszeni w Polskiej Izbie Druku, a także przedstawiciele innych przedsiębiorstw poligraficznych, za pośrednictwem Izby, uczestniczą w międzynarodowych wystawach poligraficznych m.in. „Gec Printing” w Mediolanie, „Graf-Expo” w Filadelfii, „Print” w Chicago, IPEX w Birmingham, „Drupa” w Düsseldorfie, Printing & Packing w Hong Kongu.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowo-informacyjnej, opracowywane są różne formy szkolenia profesjonalnego, a mianowicie: prelekcje na tematy technologiczno-produkcyjne, ekonomiczne, promocyjne i prawno-organizacyjne, a także szkolenia poza granicami kraju.

Prowadzone są konsultacje prawnicze w Biurze Izby.

Zrealizowano wiele ekspertyz i opinii przez Zespół Rzeczoznawców Polskiej Izby Druku.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Druku rozpatrzył pozew jednego z członków Izby o zapłatę za sprzedane materiały poligraficzne, wydane zostało i dostarczone stronom orzeczenie w niespełna 3 miesiące, co powinno zachęcić innych członków Izby do korzystania z tej drogi w dochodzeniu swoich należności.

Kontynuowana jest współpraca z redakcjami pism poligraficznych „Poligrafika”, „Świat Druku”, „Vidart”, „Wydawca”, „Świat Poligrafii”, „Opakowanie”, „Print & Publishing”.

Utrzymywane są stałe kontakty pomiędzy Polską Izbą Druku a Izbą Wydawców Prasy, Polską Izbą Książki, Stowarzyszeniem Papierników Polskich, Zrzeszeniem Polskich Fleksografów, Fundacją Rozwoju Kadr Poligraficznych, przedstawicielami analogicznych organizacji europejskich.

Firmy wspierające

Landa

Drukarnia cyfrowa umożliwia najkrótszy czas realizacji drukowania oszałamiających obrazów w niezrównanej gamie kolorów, w dowolnej długości, na dowolnym papierze.

DigiPrint

Innowacyjne rozwiązania dla firm poligraficznych. Rozwiązania dla rynku druku cyfrowego, fleksograficznego, wielkiego formatu oraz projektowania i produkcji opakowań.

Böttcher

Producent ze sprzedażą wałków graficznych i technicznych, obciągów offsetowych, środków myjących i konserwujących oraz dodatków do roztworów nawilżających.

Huber Group

Specjalista w zakresie rozwiązań i technologii związanych z farbami drukarskimi, środkami pomocniczymi i surowcami przemysłu poligraficznego i opakowaniowego.

Wydawnictwo i drukarnia Kobis

Przygotowanie pudełek jedno, dwu elementowych ze specjalnym wypełnieniem piankowym lub bez oraz z cała gama uszlachetnień drukarskich.

ERBI Group

Opakowania farmaceutyczne i kosmetyczne, również ulotki jedno i wielokolorowe. Wykonywanie tłoczeń Braille’a oraz wszelkiego rodzaju farmakodów, visual kody i wiele innych.

Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość

  Członkowie Polskiej Izby Druku