Pomiń zawartość →

Jacek Stencel ponownie Prezesem Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego PSSiD

Relacja z WZC Członków PSSiDC 2024

Dnia 14 maja 2024 r. w Golf Par Mikołów odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego – PSSiDC.

Podczas wydarzenia zebrani Członkowie, w związku z kończącą się kadencją dokonali wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Po raz kolejny Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego został Jacek Stencel.

W dalszej części obrad Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023 oraz udzielono absolutorium Zarządowi PSSiDC. Następnie przystąpiono do dyskusji nad bieżącą działalnością, planami i zadaniami na przyszłość oraz przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Po zamknięciu obrad, Prezydent Klubu Bogdan Uliasz zaprosił uczestników Zgromadzenia na zwiedzanie pola golfowego i opowiedział o historii powstania tego miejsca, a także o atrakcjach i korzyściach płynących z uprawiania tego sportu.

Serdeczne podziękowania dla Golf Park Mikołów za gościnność i możliwość odbycia obrad w tak urokliwym miejscu.

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego zrzesza ponad 80 Członków, są to czołowi, krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń do sitodruku i druku cyfrowego, dystrybutorzy farb i środków pomocniczych oraz zakłady sitodrukarskie i drukarnie cyfrowe.

Podstawowym zadaniem PSSiDC jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Od 1997 roku Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku i druku cyfrowego FESPA (Federation of European Screen Printing Association).

Pozwala to na kontakty z międzynarodowym środowiskiem oraz promocję polskiego sitodruku i druku cyfrowego w Europie. Stowarzyszenie we współpracy z FESPA, organizuje wystawy, zjazdy i targi, które umożliwiają poznanie nowych materiałów, technologii i maszyn do sitodruku i druku cyfrowego.

W imieniu całego zespołu Polskiej Izby Druku składamy serdeczne gratulacje na ręce Pana Prezesa Jacka Stencla życzymy pomyślności i spełnienia wszystkich realizacji i celów!

Dziękujemy także za wspaniałą współpracę między PID a PSSiDC.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość