Pomiń zawartość →

Warunki przyjęcia i przynależności do Polskiej Izby Druku

Członkiem Izby może być podmiot gospodarczy zajmujący się usługami i produkcją poligraficzną, handlem wyrobami i środkami do produkcji poligraficznej oraz produkcją i obsługą serwisową maszyn i urządzeń poligraficznych.

Izba ma charakter otwarty, a przyjęcie do niej następuje na podstawie uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się od daty otrzymania uchwały Rady.

Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

Warunkiem przystąpienia kandydata do Izby jest:

 1. Wypełnienie i złożenie w Biurze Izby deklaracji oraz karty informacyjnej członka Polskiej Izby Druku (do pobrania poniżej).
 2. Załączenie kserokopii rejestru sądowego przedsiębiorstwa (data ważności z trzech miesięcy) i REGON-u.
 3. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia przez Radę Izby, opłacania składki członkowskiej w kwocie:
  Przy obrocie rocznym do 1 mln – 300 zł        kwartalnie
  Przy obrocie od 1 mln do 5 mln – 500 zł        kwartalnie
  Przy obrocie od 5 mln do 10 mln – 700 zł      kwartalnie
  Powyżej 10 mln – 1000 zł        kwartalnie
  Dopuszcza się zachowanie przez firmę dotychczasowej (poprzedniej) wysokości płaconej stawki  na okres 1 roku za każdego nowo pozyskanego przez nią członka PID.

Deklaracja przystąpienia:

Pobierz format Word
Pobierz format PDF

Karta informacyjna:

Pobierz format Word

Pobierz format PDF

Drukarnia Skleniarz

Drukarnia Skleniarz: Firma specjalizuje się w druku wysokiej jakości książek, szczególnie albumów czy katalogów jak też wydawnictw dziełowych o wysokich...

Kodak Polska Sp. z o.o.

Kodak Company: Jeden z największych koncernów na świecie zajmujących się produkcją sprzętu fotograficznego i filmowego.

Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Heidelberg: Wiodący dostawca rozwiązań dla przemysłu poligraficznego. Wszędzie na świecie nazwa Heidelberg jest synonimem najnowszej technologii, najwyższej jakości wykonania i...

Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość

  Firmy wspierające Polską Izbę Druku