Pomiń zawartość →

PID jako partner branżowy BCU dla poligrafii

 • W Opolu powstanie kolejne, drugie już Branżowe Centrum Umiejętności (BCU). Formuła jego działalności będzie nowością w systemie polskiej oświaty. Centrum będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu. BCU będzie nową miejską placówką systemu oświaty, przestrzenią współpracy sektora biznesu z edukacją zawodową oraz samorządem.
 • Projekt zakłada utworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej i zaplecza praktycznego oraz nowoczesnego programu szkoleń w dziedzinie poligrafii i introligatorstwa, w szczególności w zakresie 2 zawodów: drukarza offsetowego oraz operatora procesów introligatorskich. Istnieje możliwość rozszerzenia programu nauczania BCU o zawód drukarza fleksograficznego. W wyniku realizacji projektu zostanie utworzona jednostka oświatowa, która łączyć będzie poziom edukacji z poziomem praktycznym, w szczególności z nowoczesnymi technologiami druku offsetowego i introligatorstwa stosowanymi obecnie w branży.
 • Program zajęć będzie więc oparty na wszystkich aspektach wspomnianych wyżej zawodów. Zbudowana w ramach projektu sieć współpracy z przedstawicielami branży, zakładami pracy, producentami nowych technologii i nowoczesnymi drukarniami pozwoli na ciągłe doskonalenie programu nauczania w BCU w taki sposób, aby nadążał za zmieniającymi się trendami w branży oraz szybkim postępem technologicznym. Jednym z celów szczegółowych jest stworzenie i rozwój co najmniej jednej nowej kwalifikacji na potrzeby nowoczesnej branży poligraficznej.
 • Utworzenie i funkcjonowanie Centrum możliwe będzie dzięki pozyskanemu przez Miasto Opole dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 11 mln zł, tj. 100% wartości projektu netto. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 12,8 mln zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie prac budowlano-montażowych, na zakup wyposażenia do pracowni i budynku oraz na wsparcie funkcjonowania i zarządzanie BCU (m.in. szkolenia, zatrudnienie kadry). Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy, która właśnie ogłosiła wyniki III naboru wniosków w tzw. konkursie uzupełniającym w ramach konkursu: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej”.
 • BCU powstanie w istniejącym budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zakres inwestycji przewiduje remont (adaptację) 6 sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń dla instruktorów, zaplecza socjalnego i szatni. Przewidziane jest także dobudowanie do budynku szkoły windy dla osób niepełnosprawnych, która zapewni dostęp na każdą kondygnację utworzonego BCU.
 • Koncepcja funkcjonowania BCU opiera się na kluczowych założeniach:
 • stworzenie w BCU pracowni multimedialnych, pozwalających na praktyczną obsługę maszyn nowej generacji poprzez zastosowanie symulatorów druku;
 • doposażenie pracowni BCU w sprzęt i urządzenia drukarskie oraz introligatorskie, które obecnie są stosowane w branży;
 • współpraca z dużymi drukarniami w zakresie realizacji dodatkowych zajęć praktycznych, które umożliwią osobom szkolonym kontakt z maszyną drukującą nowej generacji w warunkach rzeczywistych i uzupełniających wiedzę zdobytą podczas szkoleń na symulatorach;
 • możliwość zdalnego połączenia się z producentem, firmą poligraficzną lub innym zakładem pracy w celu uzupełnienia szkolenia praktycznego i zapewnienia stałego kontaktu z branżą i nowoczesną technologią.
 • BCU w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań będzie nowoczesną placówką edukacyjną, kształcącą zgodnie z innowacyjnymi trendami technologicznymi w branży, a program nauczania będzie stale doskonalony pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. BCU będzie certyfikować co najmniej jedną z dwóch nowych kwalifikacji: prowadzenie maszyny ośmiokolorowej z przewrotką włącznie w zawodzie drukarza offsetowego oraz nowoczesne techniki introligatorskie w zawodzie operatora procesów introligatorskich. Centrum kierować będzie swoją ofertę do czterech głównych grup docelowych: uczniów, studentów, nauczycieli oraz osób dorosłych
 • Organem prowadzącym BCU będzie Miasto Opole. Projekt realizowany będzie w partnerstwie branżowym z Polską Izbą Druku (PID) – jedyną organizacją samorządu gospodarczego w Polsce posiadającą statutowe uprawnienia i kompetencje reprezentowania wszystkich (bez względu na stosowane technologie druku) podmiotów gospodarczych działających na rynku poligraficznym oraz wytwórstwa opakowań z nadrukiem. Zadanie będzie realizowane również przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu – miejsce współpracy nauki i biznesu.
 • Centrum rozpocznie działalność edukacyjno-szkoleniową na początku 2025 roku. W pierwszym etapie jego funkcjonowania planuje się przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów, 180 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego do II kw. 2026 r.
 • Zadania Miasta Opola jako Lidera skupiają się na pracach remontowych i wyposażeniu Branżowego Centrum a później jego prowadzeniu natomiast zadania partnera branżowego – Polskiej Izby Druku – dotyczyć będą głównie zapewnienia specjalistycznej kadry, która prowadzić będzie poszczególne szkolenia i kursy a także na certyfikowaniu powstałych kwalifikacji. Partner dodatkowy – Park Naukowo-Technologiczny wspomagać będzie działalność BCU poprzez organizację konferencji i prowadzenie platformy edukacyjnej.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość