Pomiń zawartość →

Przed misją gospodarczą w Chińskiej Republice Ludowej

Ostatnio zaktualizowany w 2023-07-19

W dniu 09.07.2023 w Monachium w trakcie spotkania, którego uczestnikami byli:

Lu You Hai – Acting Chairman Shanghai Printing Trade Association,

Min Tie Deng – General Manager Shanghai Hengyi Packaging and Printing Co.Ltd.

Cheng Liang oraz Jacek Kuśmierczyk Prezes Polskiej Izby Druku.

Strony uzgodniły potrzebę zintensyfikowania współpracy pomiędzy chińskimi i polskimi organizacjami reprezentującymi zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby z branży poligraficzno – konwertingowej (z polskiej strony to Polska Izba Druku i Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga). 

Podkreślono dobre doświadczenia obu państw płynące z intensywnej wymiany studentów i naukowców w przeszłości – lata 60. i 70. ubiegłego wieku oraz przyjacielskie stosunki między krajami.

W obecnej sytuacji, w której relacje pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową wymagają uwagi bliska współpraca między przedsiębiorcami służąca zarówno zwiększeniu wymiany gospodarczej jak również budowie przyjacielskich stosunków międzyludzkich oraz poprawie wzajemnej komunikatywności jest niezwykle ważna i pożądana.

Strony uzgodniły co następuje:

Wizyta polskiej delegacji przemysłu poligraficzno – konwertingowego (minimum 40 osób reprezentujących 21 firm) w Chińskiej Republice Ludowej w dniach 27.10. -06.11 powinna stać się symbolem intensyfikacji współpracy obu krajów.

W celu dobrego przeprowadzenia projektu strona polska przekaże stronie chińskiej

wstępny program wizyty do dalszych uzgodnień, profil produkcji firm uczestników oraz preferencje delegatów w stosunku do profilu produkcji i kompetencji potencjalnych chińskich partnerów.

Strona chińska zaproponuje modyfikacje programu wizyty zgodnie z uzyskanymi informacjami, zorganizuje sprofilowane spotkania zarówno w ramach targów All in Print, których jest sponsorem jak również po za nimi oraz przygotuje warsztaty, w czasie których wymienione zostaną obustronne doświadczenia dotyczące obecnej współpracy między środowiskami biznesowymi i omówione oraz uzgodnione zostaną indywidualne jak również ogólne cele działań służących znaczącej intensyfikacji współpracy.

Należeć do nich będą między innymi:

 • Wymiana uczniów, studentów, nauczycieli zawodu oraz specjalistów realizowana w formie czasowych wizyt finansowanych ze środków publicznych oraz kontrybucji przedsiębiorców.
 • Wymiana informacji o podmiotach gospodarczych poszukujących różnych form współpracy z firmami w drugim kraju partnerskim.
 • Tworzenie listy „preferowanych” partnerów – selekcja pod kątem kompetencji, komunikatywności i zaufania.
 • Wzajemne doradztwo w kwestiach rozwoju współpracy, inwestycji i badań naukowych.
 • Ustalenie harmonogramu wspólnych działań w zakresie uczestnictwa w targach, organizacji konferencji, seminariów, warsztatów oraz dalszej wymiany delegacji i misji gospodarczych.
 • Podpisanie umów o współpracy zarówno na poziomie samorządu gospodarczego (dedykowanych rozwojowi wymiany gospodarczej) jak również organizacji charytatywnych (dedykowanych rozwojowi wymiany kulturalnej oraz wspólnym przedsięwzięciom edukacyjnym).

Te dokumenty powinny definiować preferowane kierunki działań obu stron jak również stanowić podstawę do ubiegania się od rządów i samorządów lokalnych wsparcia zarówno materialnego (granty, dotacje, odpisy podatkowe, zwolnienia celne) jak i organizacyjnego(ułatwienia wizowe, profilowane doradztwo, wskazywanie kompetentnych w stosunku do bieżących potrzeb instytucji).

Strony uzgodniły, że fakt rozpoczęcia rozmów dotyczących rozwoju współpracy oraz postępy osiągane w tym zakresie znajdą swoje odbicie w mediach środowiskowych.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość