Pomiń zawartość →

Przyjaźń polsko-chińska

Akt podpisania umowy pomiędzy Polską Izbą Druku, Polskim Bractwem Kawalerów
Gutenberga, Szanghajskim Stowarzyszeniem Poligrafów, SPPC oraz Exceed na Polsko-
Chińskim Forum Gospodarczym, które odbyło się 25 czerwca 2024 w Chińskiej Republice Ludowej

Na zdjęciach obecni:

Pan Andrzej Duda, Prezydent RP
Pan Jacek Kuśmierczyk, Prezes PID i Kanclerz PBKG,
President Shanghai Printing and Publishing College (SPPC): Li Jianhua,
President Realscheme Management Consulting: Zhou Xiaoqing, CEO,
President Shanghai Printing Association: Mr. Shen Jianyi,
President Exceed Techlink GmbH: Mr. Chen Liang, CEO.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość