Pomiń zawartość →

Rezygnacja Dyrektora Izby

Z przykrością informujemy, że z końcem kwietnia Marek Pakosz rezygnuje z funkcji Dyrektora Polskiej Izby Druku. Jak podkreśla Prezes Jacek Kuśmierczyk, decyzja ta została podjęta z powodów osobistych i uzgodniona wcześniej z nim samym. Niemniej jednak, z żalem żegnamy się z panem Markiem Pakoszem, który wykonywał swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie dziękujemy za jego wkład w rozwój Izby oraz samorządu gospodarczego.

W imieniu Prezesa i Rady Izby życzymy panu Markowi Pakoszowi wszelkiej pomyślności w nowych wyzwaniach i mamy nadzieję, że mimo formalnego zakończenia współpracy, pozostaniemy zawsze związani z jego doświadczeniem i wiedzą. Będziemy pamiętać o jego wkładzie w rozwój branży drukarskiej w Polsce.

Wkrótce poinformujemy o personaliach następcy pana Marka Pakosza.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość