Pomiń zawartość →

Spotkanie Rady Członków Polskiej Izby Druku

Tekst z artykułu miesięcznika „Świat druku”.

W drugim tygodniu nowego roku odbyło się spotkanie Członków Rady Polskiej Izby Druku, podczas którego podsumowano działania sfinalizowane w 2022 r. i omówiono plany na rok 2023 (jednym z fundamentalnych tematów, na których będą się koncentrowały działania Izby, jest wsparcie branżowego szkolnictwa dualnego). Rada zaakceptowała także projekt stworzenia przez PID Samorządowego Branżowego Sądu Arbitrażowego i podjęła decyzję o przeorganizowaniu zasad konkursu Złotego Gryfa.

W zebraniu wzięli udział Członkowie Rady: Maciej Sierpiński, Jakub Bielecki, Leszek Wojtczuk, Artur Chęsy, Leszek Gumowski, Tomasz Korościk, oraz przedstawiciele biura Izby: Anna Rzeszotarska, Jacek Kuśmierczyk, Marek Pakosz.

Jak zaznaczono, w działaniach Izby na rzecz wsparcia koncepcji stworzenia szeroko zakrojonego projektu wspomagania kształcenia młodzieży w szkołach wyższych i średnich PID będzie się opierać na bogatym doświadczeniu Macieja Sierpińskiego – członka Rady Polskiej Izby Druku, współwłaściciela i prezesa zarządu firmy MDM-Druk, absolwenta technikum poligraficznego w Poznaniu, który prowadzi liczne projekty związane ze szkolnictwem dualnym. W numerze 12/2022 „Świata DRUKU” znajdą Państwo bardzo interesujący wywiad, w którym opowiada on m.in. o tym, jak sprawić, by w młodych ludziach zaszczepić chęć poznawania zawodu, oraz o bardzo ważnej roli przedsiębiorców, jaką mogą odegrać na tym polu.

W ramach podsumowania roku 2022 omówiono następujące działania Izby: zakończenie badań rynku graficznego, profile PID w social mediach, podpisanie umów o współpracy z organizacjami Samorządu Gospodarczego oraz z Akademią Sztuk Pięknych, przygotowanie i uzgodnienie umów o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, Raport „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”, obchody 30-lecia Polskiej Izby Druku (w tym konferencja „Środowisko przemysłu poligraficzno-konwertingowego dzisiaj i w przyszłości” i gala konkursu Złoty Gryf), kalendarz Polskiej Izby Druku na 2023 r.

Wiele czasu poświęcono planom na rozpoczynający się rok. Wśród licznych działań podejmowanych przez Izbę będą: uruchomienie zmodernizowanej strony www, wybór i ukonstytuowanie rady ekspertów Izby, powołanie do życia Samorządowego Branżowego Sądu Arbitrażowego, modernizacja bazy danych Izby, ustalenie planu działań w zakresie wsparcia edukacji zawodowej oraz procesów ustawicznego kształcenia z wprowadzeniem systemu certyfikacji personalnej, promocja branży, dyplomy i odznaczenia, pozyskanie nowych członków Izby.

Jednym z ważniejszych zadań będzie również przedefiniowanie formuły konkursu Złotego Gryfa (rywalizacja zyska również nową nazwę: Złoty Gryf – Grand Prix). Do dotychczasowych kategorii (Produkt wielobarwny w oprawie prostej, Produkt wielobarwny w oprawie złożonej, Czasopismo wielobarwne, Produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej, Produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej, Opakowanie z nadrukiem, Etykieta, Produkt informacyjno-reklamowy, Kalendarz) zaproponowano dodanie nowych: Najlepsza praca badawcza w zakresie poligrafii, Najlepszy projekt graficzny, Innowacyjne opakowanie, Książka cyfrowa, Opakowanie z tektury falistej oraz utworzenie nowej grupy kategorii Małego Złotego Gryfa z przeznaczeniem dla absolwentów uczelni wyższych oraz techników (propozycja Macieja Sierpińskiego).

W 2023 r. Polska Izba Druku będzie także organizować wydarzenia – oprócz gali konkursowej Złotego Gryfa w planach są seminaria i warsztaty oraz współorganizacja 150-lecia Związku Zawodowego Poligrafów.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość