Pomiń zawartość →

WALNE ZGROMADZENIE PID

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Druku
Warszawa, 20 czerwca 2024 roku
20 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku
(PID), które zgromadziło Członków Izby oraz zaproszonych Gości z branży poligraficznej. Spotkanie
to miało na celu omówienie kluczowych kwestii dotyczących przyszłości organizacji, a także
przeprowadzenie głosowań nad istotnymi uchwałami.


Podczas Zgromadzenia uczestnicy debatowali nad wieloma ważnymi tematami, w tym nad zmianą
statutu Izby, która ma na celu dostosowanie go do obecnych realiów rynkowych i prawnych. Dyskusje
były burzliwe, ale konstruktywne, co świadczy o zaangażowaniu członków w rozwój PID. Wszystkie
uchwały przegłosowano pomyślnie.


W trakcie obrad przeprowadzono również wybory nowych władz Izby. Z radością ogłaszamy, że
funkcję Prezesa ponownie objął Pan Jacek Kuśmierczyk, który cieszy się ogromnym zaufaniem wśród
Członków i został jednogłośnie uznany za cenionego lidera o szerokiej wiedzy i niebywałym
doświadczeniu w branży poligraficznej. Dyrektorem Polskiej Izby Druku została Pani Małgorzata
Olszewska-Nowicka, której profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie w działalność Izby były
wielokrotnie doceniane.


Skład Członków Rady również został częściowo odnowiony. Dotychczasowi członkowie: Pan Maciej
Sierpiński, Pan Tomasz Korościk, Pan Artur Chęsy i Pan Leszek Gumowski pozostają na swoich
stanowiskach, co zapewnia kontynuację dotychczas obranej strategii. Do Rady dołączyli także nowi
Członkowie: Pan Jacek Stencel oraz Pan Artur Nowaczyk, których świeże spojrzenie i innowacyjne
podejście z pewnością wniesie wiele pozytywnych zmian.

Komisja Rewizyjna została uchwalona w składzie: Pani Lidia Matuszak i Pan Stefan Piotrowski, którzy
pełnili tę funkcję już wcześniej, oraz nowo wybrana Pani Jolanta Ziemniak-Ronke. Ich zadaniem będzie
dalsze dbanie o prawidłowe funkcjonowanie finansowe i organizacyjne PID.

Z tego miejsca chcielibyśmy także złożyć ogromne podziękowania i wyrazy wdzięczności Panu Leszkowi Wojtczukowi
oraz Panu Jakubowi Bieleckiemu (Drukarnia ERBI), którzy w dniu wczorajszym opuścili grono Członków Rady PID.
Jesteśmy wdzięczni za wieloletnie, czynne zaangażowanie, wsparcie oraz pełnienie obowiązków organu władz Izby.
Wielkie brawa i podziękowania za współpracę na rzecz rozwoju organizacji samorządu gospodarczego.


Po zakończeniu oficjalnej części zgromadzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w lunchu, który
stanowił doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz prowadzenia
interesujących rozmów w kuluarach. Atmosfera była pełna entuzjazmu i pozytywnej energii, co napawa
optymizmem na przyszłość.


Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w tak ważnym dla Polskiej Izby Druku dniu.
Wasza obecność i zaangażowanie są kluczowe dla dalszego rozwoju naszej organizacji.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość