Pomiń zawartość →

Web-to-print – pierwsze kroki

Książka przedstawia obecnie jedną z najważniejszych technologii sprzedaży usług druku akcydensowego. Zawiera ona szereg szczegółowych informacji związanych z wyborem systemu informatycznego Web-to-Print i opis tych systemów dostępnych obecnie na rynku.
Wydawca: COBRPP.
Więcej na stronie COBRPP

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Wiadomość