Pomiń zawartość →

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Ostatnio zaktualizowany w 2023-07-18

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY DRUKU

w dn. 06.07.2023 r.

W dniu 06.07.2023 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku.

Z uwagi na brak quorum w pierwszym terminie zebranie zgodnie ze Statutem PID rozpoczęło się o godz. 12.30.

Zgromadzenie otworzył Prezes Izby Jacek Kuśmierczyk i wskazał, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z następującym porządkiem obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. przyjęcie porządku obrad;
 4. powołania Sekretarza obrad;
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. przedstawienie projektów uchwał, składanie wniosków do Komisji Wniosków, dyskusja
 7. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady za 2022 rok,
 2. Przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 3. Przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 4. Udzielenie absolutorium Prezesowi Izby, członkom Rady Izby i członkom Komisji Rewizyjnej;

8.wolne wnioski;

zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Członków po zapoznaniu się ze sprawozdaniami udzieliło absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Druku i Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Polskiej Izby Druku


Formularz kontaktowy


Polska Izba Druku

+48 22 295 03 95
+48 22 295 03 96
izbadruku@izbadruku.org.pl
alicja.jarzabek@izbadruku.org.pl
agnieszka.mysiorek@izbadruku.org.pl

Godziny otwarcia
8:00 - 16:00

ul. Marywilska 34E/budynek E1
03-228 Warszawa
skr. poczt. 3

KRS: 0000118432
NIP: 5271084804
REGON: 010365461

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Wiadomość